Ara

Aradığınız Tüm Malzemeler ve Malzeme Satıcıları Bu Noktada...

Kıbrıs’ta İnşaat Sektörü Büyük Bir Patlama Yaşadı

İnşaat ve Konut İstatistikleri, 2016 yıllık raporuna göre, inşaat faaliyeti 2015 yılındaki yüzde 0,2'lik bir artışa kıyasla 2016 yılında yüzde 20,7'lik bir artış kaydetti...
18 Ocak 2019 11:00:00

  • A+
  • A
  • A-

Kıbrıs İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan "İnşaat ve Konut İstatistikleri, 2016" yıllık raporuna göre, inşaat faaliyeti 2015 yılındaki yüzde 0,2'lik bir artışa kıyasla 2016 yılında yüzde 20,7'lik bir artış kaydetti.
Aynı rakamlara göre, inşaat sektörünün üretim değeri 2016 yılında yüzde 22,2 oranında artarak 2.147 milyar Euro'ya(2.461 milyar $)  yükselmiştir. 2015 yılında bu rakam 1,757 milyar Euro(2.014 milyar $)  idi.
Cari fiyatlarla eklenen katma değer yüzde 23,5 oranında artmıştır. Sektörde tam zamanlı çalışan kişi sayısı 2015 yılında 19.242 iken 2016 yılında 21.130'a yükselmiştir.
Rakamlar, inşaat sektörünün 2015 mali krizinden sonra Kıbrıs'ta şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde toparlandığını gösteriyor
Kıbrıs'ta yeni konut inşaatlarının sermaye payı toplamın yaklaşık yarısını ve konut dışı binalar da yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır.
Kamu inşaat mühendisliği projeleri toplam inşaatın yüzde 21,5'ini oluşturuyordu.
2015 yılı için karşılık gelen rakamlar, konut binaları için yüzde 48,9, konut dışı binalar için 27.3 ve inşaat mühendisliği projeleri için 23,7 idi.